WERKING van de PRAKTIJK

CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE GELUWE

EERSTE CONSULTATIE

Tijdens een eerste bezoek staat U centraal en wordt geluisterd naar uw klachten en uw verwachtingen. Aan de hand van een vragenlijst bekijken we uw medische en tandheelkundige gegevens. Hierbij is het belangrijk dat U steeds gebruikte medicatie of aandoeningen vermeld, ook al lijken deze op het eerste ogenblik niet relevant. Zo kunnen alle behandelingen op een veilige en voorspelbare manier plaatsvinden.
Naast een mondonderzoek, kunnen ook röntgenfoto’s noodzakelijk zijn om de toestand van uw gebit te evalueren en een behandeling op maat van uw behoeften en wensen voor te stellen.

BEHANDELPLAN

Indien er uitgebreide en complexe behandelingen noodzakelijk zijn, wordt uw mond binnen ons team van specialisten besproken en geanalyseerd om een zo goed mogelijke zorg aan te bieden. Bij deze behandelingen worden tijdens een vervolgafspraak het uitgewerkte behandelplan op maat van uw verwachtingen voorgesteld. Tijdens deze afspraak wordt U volledig geïnformeerd over het tijdstraject en de globale kostenraming voor de behandelingen.

BEHANDELINGEN

Indien het behandelplan aan uw wensen en verwachtingen voldoet, kunnen vervolgafspraken vastgelegd worden. We werken steeds op afspraak. Indien U verhinderd bent, vragen we om minstens 24u op voorhand te verwittigen. Bij het niet-nakomen van de afspraak zal deze in rekening gebracht worden. Patiënten die herhaaldelijk afspraken niet nakomen, zullen in de toekomst geen verdere afspraken meer krijgen.

BETALING

U kan betalen via bankautomaat of contant. Bij uitgebreide behandelingen kan ook per overschrijving betaald worden.