KROON- EN BRUGWERK

CTG

Wanneer te veel weefsel van een tand verloren is gegaan door cariës of breuk, vormen klassieke vullingen met tandkleurige materialen geen duurzame oplossing. Door middel van porselein kroon-en brugwerk kan de tand beter gerestaureerd en worden op lange termijn omdat alle zwakke punten door de restauratie beschermd worden.

Indien mogelijk, wordt ook hier zo weefselsparend mogelijk gewerkt en wordt geopteerd voor op maat gemaakte porselein blokjes (onlay) die in de tand verkleefd worden.