TEAM

CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE GELUWE

Dr. STIJN VERVAEKE

Parodontologie
Orale Implantologie

Stijn Vervaeke behaalde het diploma van Tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2007 en specialiseerde zich vervolgens in parodontologie & orale implantologie aan de Universiteit Gent. In 2014 behaalde hij de titel van Doctor in de gezondheidswetenschappen na verdediging van zijn thesis over factoren die het succes van implantaatbehandelingen bepalen. Sinds 2010 is Dr. Vervaeke staflid van de afdeling parodontologie aan de Universiteit Gent. Daarnaast heeft hij verschillende lesopdrachten in parodontale therapie, radiologie en implantologie. Zijn onderzoek focust op preservatie en regeneratie van harde en zachte weefsels in de mond. Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en geeft frequent voordrachten in binnen- en buitenland over diverse topics binnen de orale implantologie. Verder is hij werkzaam in het Centrum voor tandheelkunde Geluwe waar hij verantwoordelijk is voor interne en externe verwijzingen binnen de parodontologie en implantologie.

IMILIA WERBROUCK

Algemene Tandheelkunde

FERRE HORRIE

Algemene Tandheelkunde

JAN VERVAEKE

Restauratieve Tandheelkunde
Algemene tandheelkunde
Orthodontie

ANN DEMEYER

Algemene Tandheelkunde
Orthodontie
Kindertandheelkunde

DRIES LIETAER

Endodontie
Apicale chirurgie

Dries Lietaer studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Gent als algemeen tandarts. Nadien volgde hij een Postgraduaat Algemene Tandheelkunde en de specialisatie Master na Master Endodontologie aan dezelfde universiteit. Daarnaast is hij werkzaam in een verwijspraktijk voor endodontologie in Zottegem.

KIM RAMOUDT

Algemene Tandheelkunde
Kindertandheelkunde
Lachgassedatie

ROSE-MIEKE DEBEUCKELAERE

Hygiëne - tandtechniek

BIEKE DEGRIECK

Assistente

LAURENCE COOLS

Assistente

JULIE DESPRIET

Assistente