ORTHODONTIE

CTG

Bij orthodontie kan de stand en de positie van tanden op een natuurlijke manier gecorrigeerd worden. Ook kan op jonge leeftijd de groei van de kaak in de juiste richting gestimuleerd worden. Dit kan door middel van verschillende beugels, afhankelijk van uw nood.

Alvorens een orthodontische behandeling te startren, vindt een uitgebreide analyse van de tand-en kaakpositie plaatst om een behandeling op maat uit te voeren. Bij kinderen is het belangrijk de aanvraag voor een orthodontische behandeling in te dienen voor de 15e verjaardag omwille van terugbetaling door het RIZIV.